Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen afholdes 28. marts.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 1. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 1. Behandling af indkomne forslag
 1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer; 3 for 2 år (hvert 2. år, ulige år), 2 for 2 år (hvert 2. år, lige år). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer.
 1. Valg af revisor for et år.
 1. Eventuelt

Indkomne forslag fra bestyrelsen (punkt 6):

 1. Forslag om ændring af foreningens kontingent fra nuværende 249 kroner til 250 kroner.
 2. Ændring af vedtægter: Forslag om at ændre dagsordenens punkt 7 til:

  “Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer; 3 for 2 år (hvert 2. år, ulige år), 2 for 2 år (hvert 2. år, lige år). Valg af suppleanter for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer.”
 3. Friholdelse af bestyrelsen (og suppleanter) fra kontingentbetaling samt eventuel holdbetaling for 2017.

Regnskab 2016: Regnskab 2016

About Christian Damgaard

Formand i Copenwater

Leave a Reply

%d bloggers like this: