Kysten er svømmeklar

Copenwater og DOWSA – ved Hans Henrik Heming, Jesper Damgaard og Christian Damgaard – har i fællesskab søgt og fået tildelt støtte fra Nordea-fonden til projektet Kysten er svømmeklar på 375.000 kroner. Projektet har til formål at udbrede åbentvandsvømning i Danmark ved at facilitere uddannelser, øge sikkerheden, udlåne udstyr samt dele erfaringer om, hvordan man kan organiserer svømmeaktiviteter ude under åben himmel.

Baggrund for projektet
Åbent vand svømning er i rivende vækst, men der er behov for hjælp til at forankre viden, understøtte nye fællesskaber og gøre aktiviteten mere sikker.

Åbent vand dyrkes hovedsageligt under selvorganiserede rammer, da kun få klubber og fællesskaber tilbyder undervisning og lærer om sikkerhed. Vidensdeling foregår derfor primært fra mund til mund. Det vil dette projekt ændre på.

Målet er at gøre svømning i åbent vand mere sikkert, forankre fællesskaber og få flere til at svømme ved Danmarks kyster.

Projektets hoveddele

  • Sikkerhed: Projektet skal understøtte, at flere åbentvandssvømmere har livredningskompetencer, så svømmemakker-begrebet for reelt indhold.
  • Undervisning: Projektet skal understøtte, at flere uddannes til at påtage sig undervisningsopgaver i de lokale klubber og fællesskaber, så flere åbentvandssvømmere får mulighed for at dygtiggøre sig.
  • Organisering: Vi ønsker at invitere svømmeklubber, frie fællesskaber og ildsjæle fra landets kystområder til at engagere sig i en ny styregruppe som skal arbejde for vidensdeling og forankring af projektet.
  • Barrierer: Der kan være flere barrierer for at komme i gang med åbent vand svømning. En af dem kan være køb af våddragt og andet udstyr. Projektet skal råde over en grejbank, der kan lånes ud til klubber og fællesskaber, der ønsker at igangsætte aktiviteter.
  • Kommunikation: Erfaringer fra projektet vil løbende blive opsamlet og delt. Ved projektets afslutning samles erfaringerne i en manual til brug for klubber, fællesskaber og ildsjæle.

Vær med
Vi har brug for al den hjælp og alle de gode idéer vi kan få! Er du interesseret i at hjælpe til eller bare høre mere er du altid velkommen til at kontakte os.

Som tilknyttet til Kysten er svømmeklar kan I, og jeres (kommende) trænere, blive uddannet på vores særligt designede uddannelser, der finder sted hhv. i København 11-12 maj og Aarhus 25-26 maj.

Svømmeklubber, frie fællesskaber og ildsjæle er mere end velkomne til at kontakte os for at høre mere om muligheden for at være med.

Kontakt os

Christian Damgaard: formandfisk@copenwater.dk

Hans Henrik Heming: hanshenrikfisk@copenwater.dk