Mål – Mission -Vision

MÅL
 • Skabe bedre vilkår for svømning i åbent vand.
 • Arrangere ugentlig træning i åbent vand sæsonen, gerne flere gange om ugen og på flere niveauer.
 • Udgøre samlingspunkt for al åbent vand aktivitet ved Amager Strandpark, hvor klubben har base i sæsonen. Det vil desuden være oplagt, at klubben og dens medlemmer afholder træninger og åbent vand arrangementer andetsteds, hvor det findes relevant.
 • Klubben har som mål at samarbejde med svømmeklubber og de af deres svømmere, der er interesserede i at prøve åbentvandssvømning, gerne sideløbende med deres svømning i en svømmeklub.
MISSION
 • Klubben skal udgøre samlepunkt for udøvende åbentvandssvømmere og i det hele taget understøtte fællesskaber på tværs af svømmeerfaring, -evne og anden baggrund.
 • Klubben skal hjælpe interesserede og nye åbentvandssvømmere i gang med sporten, så flere får lyst til at prøve den.
 • Klubben skal inspirere til, at lignende klubber og fællesskaber etableres rundt om i landet. Her udgør DOWSA et vigtigt samlepunkt, hvor fremtidens åbentvandsfællesskaber kan samarbejde – for sportens fælles bedste.
 • Klubbens medlemmer skal anerkendes som udøvende åbentvandssvømmere.
VISION
 • At åbentvandssvømning bliver etableret som en særskilt sport i Danmark.
 • At åbentvandssvømning kan dyrkes landet over, og at viden om sikker svømning i åbent vand når ud til alle udøvere.
 • At alle aktører, der har med åbent vand at gøre – klubber, svømmere, stævnearrangører, foreninger og forbund – arbejder sammen om dét det hele handler om, nemlig åbentvandssvømning.